ZakoHome

Regulamin rezerwacji

PRZEWIŃ

Strzałka w dół
Regulamin oraz szczegółowe warunki rezerwacjiRegulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.zakohome.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

1. REZERWACJA

 • Do ceny wynajmu system automatycznie dolicza koszt obsługi apartamentu. Kwota ta jest obliczana indywidualnie do każdego obiektu.
 • ZAKOHOME w ciągu 24 godzin od złożenia rezerwacji może ją anulować bez podania przyczyny.
 • W celu potwierdzenia rezerwacji wynajmujący zobowiązany jest do wpłaty zadatku.
 • Zapłaty można dokonać online przez system lub przelewem na podane konto.
 • Zapłata za pobyt dokonywana jest najpóźniej w dniu przyjazdu, podczas przekazywania kluczy do obiektu.
 • Zapłaty można dokonać za pomocą wybranych środków:
  • gotówka(PLN)
  • przelew
  • karty płatnicze (Visa, Master Card, Maestr
 • Po dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej do wynajmującego wysłany zostanie mail z linkiem potwierdzającym rezerwację.
 • W razie anulowania potwierdzonej rezerwacji kwota zadatku przepada na rzecz firmy ZAKOHOME
 • Na życzenie wynajmującego istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. O chęci otrzymania faktury VAT wynajmujący powinien poinformować pracownika ZAKOHOME. Sposób doręczenia faktury zostanie uzgodniony z wynajmującym.
 • Przełożenie terminu rezerwacji jest możliwe tylko po akceptacji ze strony ZAKOHOME
 • Wysokość Kaucji, płatnej w gotówce, podana jest w momencie rezerwacji.

2. PRZYJAZD/WYJAZD

 • Wynajmujący powinien mieć ukończone 18 lat i posiadać dowód tożsamości. Obsługujemy tylko osoby dorosłe, dzieci pod opieką dorosłych.
 • Przebywanie w obiekcie zwierząt możliwe jest po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem firmy i zgodzie udzielonej przez właściciela obiektu. W innym wypadku rezerwacja nie zostanie zrealizowana, a kwota zadatku przepadnie.
 • Wynajmujący proszony jest o poinformowanie pracownika ZAKOHOME o przyjeździe na około godzinę przed zakwaterowaniem.
 • Przekazanie kluczy do apartamentu następuje w dniu rozpoczęcia wynajmu zgodnie z rezerwacją i odbywa się w obecności pracownika ZAKOHOME.
 • Przekazanie apartamentu następuje po uregulowaniu należności, oraz po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu osoby składającej rezerwację i podpisaniu umowy najmu.
 • Pracownik ZAKOHOME jest zobowiązany do prezentacji apartamentu, wszelkich usług oraz obsługi urządzeń (bezprzewodowego podłączenia do Internetu, kodów, funkcjonowania urządzeń elektrycznych itp.) a także do przekazania folderów informacyjnych.
 • Godzina opuszczenia obiektu przez Gościa powinna być uzgodniona dzień przed wyjazdem tak, aby osoba odpowiedzialna za klucze stawiła się w celu sprawdzenia stanu zdawanego obiektu i odebrania kluczy.
 • W dniu wyjazdu pracownik ZAKOHOME sprawdza obiekt. W przypadku stwierdzenia braku uszkodzeń lub strat spowodowanych przez wynajmującego oddawana jest całość kaucji.
 • Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Klienta obiekcie w okresie trwania umowy najmu obiektu. Odszkodowanie pobierane jest z kaucji, a w przypadku, gdy koszt naprawy/wymiany uszkodzeń przewyższa jej wysokość, Klient zobowiązany jest do uregulowania pozostałej należności najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • Istnieje możliwość skrócenia pobytu po wcześniejszym zadzwonieniu do pracownika ZAKOHOME. W takim przypadku opłata za niewykorzystany okres nie zostanie zwrócona.
 • Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.

3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

 • W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić telefonicznie osobie dyżurnej.
 • Wszelkie problemy techniczne, związane z obiektem, wynikłe w trakcie pobytu, powinny być jak najszybciej zgłaszane telefonicznie osobie dyżurnej.
 • Palenie papierosów w obiekcie jest zabronione.
 • W przypadku złamania zakazu palenia Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
 • W przypadku zgubienia kluczy Klient jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
 • Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00.
 • W obiekcie nie mogą być prowadzone niedozwolone przez polskie prawo żadne operacje finansowe oraz usługi płatne.

4. REKLAMACJE

 • Reklamacje i inne kwestie sporne należy kierować na adres mailowy kontakt@zakohome.pl. Firma ZAKOHOME zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • ZAKOHOME nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności lub hałas powodowane przez sąsiadów (np. remont itp.)
 • ZAKOHOME nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia losowe mające wpływ na funkcjonowanie obiektu, takie jak nagłe braki w dostawie prądu, internetu, itp.
 • ZAKOHOME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość podczas pobytu.
 • Firma ZAKOHOME nie odpowiada za stan dojazdowych dróg miejskich i gminnych.
 • Firma ZAKOHOME w przypadku stwierdzenia naruszania zasad Regulaminu, zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu uiszczonych opłat, w tym kaucji.
+ opłata za serwis
REZERWUJ